• Kollektioner
  • Handla
  • Stories
  • Om oss

Kundservice


Integritetspolicy


Vi skyddar dina personuppgifter. En personuppgift är varje uppgift som ensam eller tillsammans med andra uppgifter kan identifiera en levande fysisk person. Exempel på typiska personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, kundnummer och e-mailadresser.

Vi vidtar nu åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Det är viktigt för oss att vara öppna och transparanta med hur dina personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt hanteras. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför vi behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss t.ex. i samband med att du genomför ett köp i vår webbshop, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller när du använder våra digitala kanaler. Vi kan också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från webbläsare. Detta innebär att när du besöker mateuscollection.com behandlar vi uppgifter om webbläsarinställning och teknisk information om din enhet samt användargenererad data såsom exempelvis besökshistorik och klick.

Vi använder verktyget Hotjar som använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter. Detta inkluderar en enhets IP-adress (bearbetad under din session och lagrad i en avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och det föredragna språket som används för att visa vår webbsida. Hotjar lagrar denna information för vår räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är enligt kontrakt förbjudet att sälja någon av de uppgifter som samlas in för våra räkning.