Kundservice


Integritetspolicy


VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH HUR HANTERAR VI DOM?

En personuppgift är information som går att hänföra till en fysisk person. Några exempel på detta kan vara: personnummer, namn, adress och e-postadresser. Din köphistorik kan också klassas som en personuppgift och i vissa fall kan en personuppgift kan också vara en Ip-adress, om denna går att hänföra till en fysisk person.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTERNA?

Mateus Stock AB

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND OCH I VILKET ÄNDAMÅL?

Du kan komma att ge Mateus information om dig själv när du använder våra tjänster såsom vid köp eller som besökare på mateuscollection.com, vid köp i Mateus fysiska butik, vid prenumeration på nyhetsbrev- och marknadsföringsemail eller när du kontaktar vår kundservice. Vi har också kameraövervakning i vår butik på Karlavägen 64 i Stockholm och lagrar därför tillfälligt personuppgifter i form av kamerabilder.

För att kunna genomföra en beställning/köp

Vi kommer att lagra dina personuppgifter till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

Marknadsföring

Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer Mateus att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar Mateus att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Utskicken görs till de personer som själva registrerat sig genom anmälan till Nyhetsbrev eller om personen i fråga haft direktkontakt med någon från Mateus.

TREDJE PARTER

Freshdesk EU/EES

Freshdesk garanterar att inga personuppgifter som Freshdesk behandlar för personuppgiftsansvariges räkning kommer att överföras till land utanför EU/EES utan att Personuppgiftsansvarig gett sitt samtycke därtill.

Centra EU/EES

I händelse av en överföring av Data utanför EU/EES initierad av Databehandlaren ska Databehandlaren på den personuppgiftsansvariges begäran visa att en giltig rättslig grund gäller för överföringen.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES förutsatt att det finns laglig grund för det.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Mateus behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och så länge det finns laglig grund för ändamålet.

HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?


När du ska genomföra ett köp på Mateus och väljer att betala med Klarna kommer du att bli tillfrågad att ange ditt personnummer. När och om du väljer Klarna som betalsätt på Mateus och därmed måste ange ditt personnummer, skickas personnumret direkt till Klarna. Mateus hanterar eller sparar således inte personnummer om dig, även om du fyllt i det på Mateus hemsida.