Kundservice


villkor


Genom att beställa någon av våra produkter, godkänner du dessa villkor

Garanterar du att du är minst 18 år gammal eller har dina vårdnadshavarens godkännande.

All personlig information du lämnar till oss kommer hanteras av Mateus på ett säkert sätt.

Händelser utanför Mateus kontroll anses vara force majeure.

Priset på produkterna är det som gäller för det datum som du gör din beställning.

Fraktkostnader redovisas innan du bekräftar köpet.

Kortinformation sänds via SSL-kryptering och Klarna - dessa lagras ej.

Force Majeure

Händelser utanför Mateus kontroll, vilka inte kunnat förutses, ska betraktas som force majeure. Detta innebär att Mateus frigörs från sina skyldigheter vid ingånget avtal. Exempel på sådana händelser är myndighetsåtgärder, nytillkommen eller förändrad lagstiftning, konflikter, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leverans från underleverantörer.

I force majeure ingår också regeringsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner, varningar, förbud etc.