hållbarhet
vi bryr oss


ett
naturligt
material


Råmaterialet till Mateus keramik är en finkornig lera som hämtas ur marken i de centrala och norra delarna av Portugal. Den naturliga leran mals och blandas med rent vatten innan den används. Keramiken innehåller inga miljöfarliga metaller som bly eller kadmium och uppfyller de höga krav som ställs på matserviser av den amerikanska livs- och läkemedelsmyndigheten FDA.

På fabriken arbetar de skickliga hantverkarna i en god och noggrant kontrollerad arbetsmiljö. Allt vatten som används renas i fabrikens egen reningsstation. Trasiga produkter och överflödig lera förvandlas till ett puder som används i byggindustrin. Den färdiga keramiken packas i återvunna material för transport.

Vi ser gärna att våra kunder källsorterar vårt packmaterial efter mottagen leverans. Målet är att vi tillsammans ska göra ett så litet avtryck som möjligt på miljön.

Sustainability

Hållbara
transporter


Transporter är en oundviklig del av Mateus verksamhet. Vi arbetar konsekvent för att göra vår logistikkedja långsiktigt hållbar. En viktig pusselbit är att välja transportpartner som själva är kunniga och engagerade i hållbarhetsfrågor.

För att frakta vår keramik ut till butiker samarbetar Mateus med transportföretagen DHL och Agility. Båda följer internationella miljö- och hälsostandarder och har egna miljöpolicies som styr verksamheten. DHL hjälper sina kunder att förstå och minska sin egen miljöpåverkan, skräddarsyr klimatsmarta transportlösningar och kompenserar genom att investera i klimatskyddsprojekt. Företagets målsättning är att utsläppen av växthusgaser ska vara nere på noll år 2050.

därför är Mateus keramik
ett bra miljöval


Leran är ett naturligt material som utvinns lokalt och inte innehåller några miljöutgifter

Tillverkningen sker i Portugal vilket innebär korta transportvägar inom EU Arbetsmiljön i fabriken håller hög standard och kontrolleras regelbundet

Vattnet som används i tillverkningen renas och restmaterial återanvänds

Mateus samarbetar med transportföretag som strävar efter minskade utsläpp

Miljövänligt emballage i webbshoppen

Alla nya produkter är designade för att fungera tillsammans med äldre kollektioner